. Marketing là nói dối?

Marketing là nói dối?

Marketing nó có 3 hình thái
- Sản phẩm đi trước rồi gáy sau
- Gáy trước rồi sản phẩm đi sau
- Hai cái cùng gáy
Nhưng nguyên tắc chính của 3 cách sản phẩm là nguyên liệu Marketing, gáy là quảng cáo cho sản phẩm, một sai lầm nghiêm trọng của nhà làm Marketing nếu gáy mà quá so với nguyên liệu của nó thì khi quảng cáo đến đâu thì daonh nghiệp đó chết đến đó. Doanh nhiệp muốn tồn tại lâu dài thì phải đẩy thương hiệu thấp hơn nguyên liệu sản phẩm, tạo sự bất ngờ cho người dùng

King Fishing Việt Nam - "mê câu cá hơn mê các cô"
ĐC: Tân Định - An Hòa Hải - Tuy An - Phú Yên 
ĐT: 0968 554 609 E-mail: kingfishing.vn@gmail.com 
Website: www.kingfishing.vn/ www.adocau.com/ www.adocau.vn

Đăng nhận xét

Tin liên quan