. Cần lure Abu Black max chính hãng mẫu 2019

Cần lure Abu Black max chính hãng mẫu 2019

Cần lure Abu Black max chính hãng mẫu 2019
Mã sản phẩm: Blackmax2019
Chất liệu: Carbon 24T
Khoen: Khoen hãng Abu
Pass: Hãng Abu
Chiều dài: 2M1
Số khúc: 2 khúc
Đường kính đọt/gốc: 1.7
Trọng lượng cần: 159g
Tải mồi: 10-28G
Line: 12-16Lb
Thương hiệu: Abu Garcia
Sản xuất: Made in China

BMS702ML – Dài: 2m1 – Trọng lượng: 147g – Action: Fast – Tải mồi: 5 – 15g – Tải dây: 6 – 10lb – Giá bán: 810.000
BMS702M – Dài: 2m1 – Trọng lượng: 152g – Action: Fast – Tải mồi: 5 – 21g – Tải dây: 8 – 14lb – Giá bán: 810.000
BMS702MH – Dài: 2m1 – Trọng lượng: 159g – Action: Fast – Tải mồi: 10 – 28g – Tải dây: 12 – 16lb – Giá bán: 810.000
BMS762M – Dài: 2m28 – Trọng lượng: 154g – Action: Fast – Tải mồi: 5 – 21g – Tải dây: 8 – 14lb – Giá bán: 850,000
BMS762MH – Dài: 2m28 – Trọng lượng: 161g – Action: Fast – Tải mồi: 10 – 28g – Tải dây: 12 – 16lb – Giá bán: 850,000

+ Cần máy ngang BMC:
BMC702ML – Dài: 2m1 – Trọng lượng: 154g – Action: Fast – Tải mồi: 5 – 15g – Tải dây: 6 – 10lb – Giá bán: 810.000
BMC702M – Dài: 2m1 – Trọng lượng: 156g – Action: Fast – Tải mồi: 5 – 21g – Tải dây: 8 – 14lb – Giá bán: 810.000
BMC702MH – Dài: 2m1 – Trọng lượng: 166g – Action: Fast – Tải mồi: 10 – 28g – Tải dây: 12 – 16lb – Giá bán: 810.000
BMC762M – Dài: 2m28 – Trọng lượng: 165g – Action: Fast – Tải mồi: 5 – 21g – Tải dây: 8 – 14lb – Giá bán: 850,000
BMC762MH – Dài: 2m28 – Trọng lượng: 186g – Action: Fast – Tải mồi: 10 – 28g – Tải dây: 12 – 16lb – Giá bán: 850,000

Video:Đăng nhận xét

Tin liên quan